Livet 2.0

Livet 2.0Längtar du efter ett lustfyllt och orgasmiskt liv?


Har du kämpat länge med att försöka lära dig vad du kan göra för att lösa upp ”den felande länken”?


Trots idogt arbete, behandlingar, personlig utveckling och tydligt växande i livet är det fortfarande något som inte släpper taget. Frustration, sorg och uppgivenhet är bara förnamnen.


Därför har jag utvecklat programmet 2.0 för att stötta dig under en längre tid där du verkligen får möjligheten att bli fri från alla dina blockeringar som håller dig ifrån det där lustfyllda, orgasmiska livet och relationerna.


  • Programmet Livet 2.0 drivs över sex månader (plus sex månader ytterligare i internetgrupp)
  • Sessionerna som erbjuds är alltid individuella sessioner à 60-90 minuter på överenskommen dag och tid. Sessionerna alternerar, enligt överenskommelse, mellan livemöten på Krakhult eller telefonsessioner. Dessutom ingår sessioner för frågeställning à 45 minuter (per telefon) för uppföljning av vad som sker efter och mellan de individuella sessionerna. Ett ytterligare stöd i att hantera vardagen.


  • Under månad ett och två av programmet ingår en behandlingssession och en session för frågeställning, alltså två separata sessioner per vecka.
  • Under månad tre och fyra ingår en behandlingssession varannan vecka samt en session för frågeställning varje vecka (eller varannan vecka om klienten så önskar).
  • Under månad fem och sex ingår en behandlingssession var tredje vecka samt en session för frågeställning varannan vecka.


  • Utöver de individuella sessionerna ingår även deltagande (valfritt) under ett år i en grupp som möts via zoom. Samtliga deltagare är klienter i liknande situation. Gruppen erbjuds för systerskaps skull samt stärkande av den egna personen.


Energiutbyte för deltagande i progammet Livet 2.0:

Du väljer ett av följande alternativ


  • 44.444:- exklusive 25% moms vid enstaka betalning
  • 7.777:- exklusive 25% moms vid delbetalning under sex månader


För anmälan till informationsWebinar med möjlighet till frågor: Tryck här

unsplash