Föreningen Egen Kraft

Arrangerar Hjärterum Kulturfestival 2020

Årets Hjärterum-festival går av stapeln 22-23 maj, alltså under två kvällar denna gång!  VÄLKOMMEN till årets otroliga festival!

 

Många tidigare, bekanta musiker kommer tillbaka, och även några nya. Fredagskvällen är det främst band från närområdet i Västmanland och Örebro som spelar: Halva Mänskligheten, Januariflod, Allen Gardner och Spindelhäxan och de flygande marorna är redan bestämda. Under lördagen får vi bl a lyssna till Det är Kärlek, Marcus Albinsson med band, Airiki, Simon och Jim J River and the band of Brothers. Teatergrupper varvar med musiken, föreläsningar och prova-på upplevelser lika så.

För att stödja de medverkande allra bäst, så köper du din biljett direkt från någon av de deltagande. Föreslaget pris är 150 kr för en kväll, eller 200 kr för båda.

 

Programmet för helgen skapas nu som bäst, men vik redan idag datumet för Din festival närvaro!

 

 

 

Egen Kraft skapar minikurser under våren! De blir en del av gårdens förberedelser inför Hjärterum! Kom och var med och lär dig hantverkstips och genomförande!

 

John Pilgrim är läraren som guidar, visar och tar oss igenom alla hantverkarens mysterier. Kom och lär dig viktiga grunder och fina detaljer!

14-15 mars Lär dig lägga innergolv och -tak, med isolering och allt. Se hur ett nytt rum blir till!!

28-29 mars Återanvändning av gavelplank. På ett miljövänligt sätt renoverar vi, borstar, målar och sätter upp plank för att få en nygammal gavel till logen.

10-13 april Påskupprustning av gårdsbutiken. Vi målar, sätter upp hyllor, möblerar och gör fint i nya butiken.

18-19 april Utrustning av caféterian med sommarvatten och diskbänk! Lär dig hänga väggskåp i timmerväggar och gömma slangar osynligt!

1-3 maj Häng- och stuprännor ska hängas på uthusen. John lär dig tricks och genvägar!

 

Du väljer själv om du vill vara med 1,2 eller 3 dagar. Kostnaden för kursdeltagande är 150 kr/dag. Du får då kost och logi under den tiden du är här på Hjärtegården. Skicka dina frågor och intresseanmälan till gunneli@egenkraft.se

 

Varmt Välkommen!!

 

 

Föreningen Egen Kraft bildades under våren 2019

Den är ideell, religiöst och partipolitiskt obunden och dess huvudsyfte är att 

* utveckla människors förmåga att av egen kraft uppnå och bibehålla mental och fysisk hälsa/balans

* förmedla kunskaper om sambandet mellan kropp, själ, näring och miljö

* bedriva och förmedla sådan verksamhet som hjälper människor att med egen kraft

a öka sin förmåga att kommunicera

b öka sin självkännedom

c öka sin förmåga att bearbeta och förstå sin livssituation

d öka sin förmåga att hållbart använda världens resurser

e öka sin förmåga att förstå mänsklighetens betydelse för vår planets framtid

 

För att uppnå detta kommer föreningen Egen Kraft att

- bedriva och bekosta aktiviteter för medlemmarna

- bedriva öppen verksamhet för icke medlemmar

- bedriva verksamhet med inriktning på arbete, konst, hälsa, miljö - som en förutsättning för ett gott liv

- arrangera årlig festival för medlemmar och blivande medlemmar

- arrangera utbildningskurser i husbygge av återanvända och naturnära material

- arrangera föreläsningar

- genom bidrag och/eller ideellt arbete stödja föreläsare, kursgivare och verksamheter som ligger i linje med föreningens ändamål

 

Den årliga festivalen Hjärterum anordnas av Föreningen Egen Kraft. År 2019 möjliggjorde ett bidrag från Leader Södermanland (via Jordbruksverket och EUs fondmedel) att den stora scenen kunde byggas, liksom andra investeringar i parkeringsmöjligheter på gården.