Företag & Personal!

Personalutveckling i Eskilstuna

Ett företags avkastning går hand i hand med personalens målmedvetenhet och lojalitet!  

Bra personal kostar, tar du del av Hjärtegårdens tjänsteutbud blir varje personalkrona väl satsad!

Respekt och tillit är A och O inom ledarskap och personalvård/hantering. En trygg ledare blir omgiven av personer som bidrar med klokhet och samarbete. Engagerade anställda har upp till 2,5 gånger större intäkt än företag med låg engagemangsnivå. Dagens ledarskap kräver alltså förmågan att motivera, inspirera och knyta an till medarbetarna.

FEEL-arbetet på Hjärtegården utvecklar respekt och tillit kollegor emellan. Det skapar engagemang och dynamiska ledare då personalgruppen tillsammans experimenterar fram nya planer! Den direkt feedbacken från hästen i FEEL-arbetet förser dig, som ledare, med insikter om en mer effektiv kommunikation och känslohantering.

På Hjärtegården får du som företagsledare hjälp att omvandla kostnader, för personalen, till investering i ditt företag. Varje investerad krona bör ge riklig pay-off - och det gör dem när du har personalen med dig i båten mot samma mål! Vi på Hjärtegården är gärna din högra hand i detta viktiga arbete. Med hjälp av kunskaper och faciliteter samlade på Hjärtegården erbjuds ditt företag, personalutveckling genom ett koncept främst baserat på FEEL-approachen - eftersom det går så mycket snabbare att ta in faktum genom direkta upplevelser alla tar del av samtidigt. Hästens direkta feedback snabbar upp och förenklar samtliga processer som t ex målfokusering, ledarutveckling, konflikthantering mm. Genom samarbete med Lewa och Lära (Ewa Nilsson) utför vi även "traditionell" personalutveckling baserad på arbets- och livsglädje liksom motivation och mål.

Utöver detta kan även vanlig företagshälsovård i form av ergonomiska genomgångar på arbetsplatsen, massage i förebyggande syfte, sjukgymnastik, rehabilitering och friskvård förekomma. Liksom krissamtal vid trauma eller olika livskriser. Yoga, dans, stresshantering och meditation mm är exempel på friskvårdande aktiviteter som erbjuds på Hjärtegården.

Följande är feedback från Köpings Nya Trafikskola vars personal deltog i målfokuserande övningar:

"Det mest betydelsefulla var - att se gruppen nå målet snabbt genom samarbete", - "att få ett kvitto på ett bra arbetslag", - "att nå målet tillsammans i grupp", - "att vara lyhörd och kunna stanna upp för en stund", - "att känna kraften i ordlös kommunikation", - "att lära sig andas ut genom hjärtat", "det gav en sån fin kontakt med djuren och varandra".

OBS! Ingen hästvana eller ens intresse för häst krävs för att delta i FEEL-övningar. Alla övningar utförs på marken! Exempel på vad FEEL kan användas till:

* Kick off (något roligt och förenande för att skapa en gemensam vision)

* Friskvård (för att bibehålla hälsa och hållbarhet)

* Teambuilding (för att bli/fortsätta som ett starkt VI)

* Personlig stimulans/utveckling (för att bli sedd, hörd och stöttad till att bibehålla/öka drivet)

* Konflikthantering/Locka alla till samma mål

* Rehabilitering/Behandling vid sjukdom/stress/kris etc

Efter en djupgående intervju, för att lokalisera var behoven är som störst, skräddarsyr vi ett program för personalutveckling som passar just ert företags behov. Det kan involvera allt ifrån en till flera, eller samtliga, ovan nämnda punkter. Ang pris lämnas offert när vi vet omfattningen av arbetet som ska utföras. Den inledande intervjun tar ca 2 tim och kostar 1995:- + moms.

Metoder vi använder oss av varierar från fall till fall. Önskemål, intresse och till viss del fallenhet styr mycket. Ofta är det en blandning av de olika metoder Gunneli behärskar, t ex samtal, Mediyoga, massage men framför allt när det gäller grupparbete så är FEELkonceptet med hästar närvarande extremt snabbbverkande och hjälpfullt! Teamet du träffar på Hjärtegården består av Gunneli (leg. psykoterapeut, leg. fysioterapeut med vidareutbildning inom ledarskap och strukturering), Lubega (tyskt halvblod som är Drottningen på gården), Rafiki (kraftig och bastant kallblodsvalack), Sirocco (lika vacker som "svarta hingsten", men kastrerad) och Lady (mycket bestämd korsningsponny som inte längre vill vara ridskolehäst). Dessutom Ewa Nilsson vid önskemål eller behov när det gäller grupper med specifika önskemål tar jag hjälp av kollegor inom både massage, FEEL och ledarskap. Både övernattningsmöjligheter liksom matservering finns på platsen. 

Välkommen till Hjärtegården utanför Valskog för att må bra och utvecklas vidare!