Gunneli Fallmark

Att nå ett resultat som individen är nöjd med och som håller genom tid! Det har alltid varit målet för det arbete AB Sol, Vatten & Egen Kraft (det egentliga bolagsnamnet) står för. Ibland krävs det andra metoder än de konventionella förespråkade av Socialstyrelsen, då är det så! Ett individuellt bemötande där den aktuella personens specifika resurser, intressen och problem både tas till vara och på allvar, är grundläggande för företaget. En helhetssyn där kropp, själ, sinne, känslor och ande samtliga utgör pusselbitar. 

År 2002 startade Gunneli Fallmark Egen Kraft, som bolaget hette fram till 2014. Hon tyckte det behövdes ett komplement till de befintliga vårdcentralerna, eftersom varken Gunneli eller flera hon pratade med kunde finna det dem sökte på VC. Gunneli bestämde sig för att själv skapa det hon upplevde skulle utgöra bästa hjälpen för oförstådda barn, utbrända/deprimerade vuxna, högkänsliga personer liksom andra som har svårt att bli förstådda och hörda. Gunneli är därför både leg. psykoterapeut med specialisering på barn och ungdomar (utbildad vid Umeå Universitet) samt leg. fysioterapeut/sjukgymnast med psykosomatisk inriktning (utbildad vid Karolinska Institutet). Gunneli är även MediYoga-instruktör för både barn & ungdomar liksom för vuxna. Därutöver har Gunneli också studerat Skapande Dans, 35 p, vid Stockholms Musikpedagogiska Institut samt vid Stockholms Universitet. Gunnelis senaste tillägg i den professionella verktygslådan är som Advanced FEEL™ Practitioner. Det innebär att både workshops och individuella sessioner eller rena behandlingar erbjuds inom FEEL™, Facilitated Equine Experimental Learning, eller med en svensk praktisk översättning: Förändrade Egna Erfarenheter med hästen som Lärare. (för mer info om vad FEEL-utbildning innebär, se fliken FEEL och grundarnas hemsida www.horsespiritconnections.com)

Parallellt med sin vårdutbildning och drivande av egna företag har Gunneli också fördjupat sig inom just företagsledning, ledarutveckling, konflikthantering och affärsmodulering. Kunskaper inhämtade från duktiga utbildningsföretag såsom Mindset, Remne Utveckling, Vision Alliance, Nordinspire, Alegrio m.fl. Gunneli har lärt sig att ta sina företag från framgång till ännu större framgång. Detta vill Gunneli nu sprida vidare, och inspirera andra företagare till ett blommande liv och lika blommande resultat för företaget!

Det är på Hjärtegården som AB Sol, Vatten & Egen Krafts verksamhet bedrivs. Hjärtegården är ett resultat av 40 års erfarenhet av arbete med människor, inom både vård, skola, idrottsverksamhet samt diverse andra gruppverksamheter för alla åldrar. Erfarenheter från kommunal verksamhet, kontorsvärlden liksom den stora biståndsvärlden finns också samlade här. 

Helhetssyn på hälsa är fortfarande honnörsordet men nu med en mer praktisk grundning i den faktiska jorden. Att vara nära djur och natur har alltid varit läkande för människan. Därför är Hjärtegården placerad just där den är – mitt ibland skog och åkrar och med olika djur nära till hands. Djuren erbjuder allt från hängiven kärlek till träning i egen säkerhet liksom ren fysisk balansträning på häst. FEEL-arbetet innebär att tillåta hästen lära mig hur jag egentligen hanterar mina känslor och hur jag relaterar till mig själv och andra. Trädgårdsarbete och enklare snickeri- och målningsarbete ger praktisk sysselsättning som lugnar vårt inre, ofta stressade, system. Sådana ”hands-on” uppgifter där resultatet, Din feed-back, blir synligt nästintill omgående, upplevs ofta lugnande och mycket stimulerande av den egna förmågan. 

Egen Kraft, som fortfarande är en väsentlig del av verksamhetsnamnet, syftar på den inneboende livskraften, den energi som varje individ föds med. Din egen grundläggande kraft, Din diamant, som finns där att väcka även om Du för tillfället upplever livet helt hopplöst. Din Egen Kraft behöver vara delaktig i Din process vidare, för att nå varaktigt läkande och bevara god hälsa. Namnet Egen Kraft kommer igen i den ideella föreningen Egen Kraft som skapades 2019. Dess syfte är att sprida kunskap och vägledning inom främst människovård/hälsa, men även vård och omsorg av vår jord, natur och djur. Detta sker genom föredrag och kursverksamhet med både egna och inbjudna föreläsare.

På Hjärtegården fungerar Gunneli Fallmark som verksamhetsansvarig och vårdansvarig. John Pilgrim är medhjälpare både vid kurser, workshops och den allmänna hästhanteringen. Han är också ansvarig för hampaodlingen och dess förädlingsprodukter. Som snickare och ansvarig för de olika byggnadernas välbefinnande agerar John handledare för praktikanter och volontärer tillsammans med Gunneli. Olika samarbetspartners som massörer, andra FEEL™ Practitioner, m fl stöttar vid vissa grupper och workshops. Här kan också finnas andra människor som rör sig. De är oftast volontärer eller assistenter, eller en vanlig medmänniska med behov som möts på Hjärtegården. Dessa övriga personer deltar dock inte i vård- eller utbildningsarbetet.

För att säkerställa kvalitet i vårt arbete är Gunneli medlem i Fysioterapeuterna, IPT Sverige (Interpersonell PsykotTerapi), Klöver Dam Västra Mälardalen och FEEL Alumni (den Kanadensiska organisationen som samlar och vidareutbildar FEEL™ Practitioners), se svenska FEEL alumnisidan här. 

 

Hjärterum Kulturfestival 22-23 maj! Välkommen!