Psykoterapi för vuxna

Sömnsvårigheter, Ångest, Smärtor som flyttar runt i kroppen, Stressproblematik, Känslighet för ljud, ljus & viss mat, Viktproblem etc, etc. Alla är symptom på att balansen kropp-själ/sinne behöver stärkas.

Istället för att vara ett offer kan Du bli den som njuter av livet igen!  

Hästassisterad psykoterapi, passande för alla åldrar, är ett växande fält över hela västvärlden. Erfarenheter visar att metoden fungerar väl vid behandling av många olika  problem så som ångest, depression, ätstörningar, ADHD, personlighetsproblematik, kommunikations- och samarbetsproblem.

Terapin utförs på marknivå. Ingen vana av, eller intresse för, hästar är nödvändig. Det är dock viktigt att se till i stunden att samtliga deltagande känner  sig trygga att vara  tillsammans med hästen. Hästassisterad psykoterapi innebär upplevelsebaserad terapi, då forskning har visat att människor kommer ihåg endast 20% av det vi hör, ca 50% av det vi ser, men hela 80% av det vi faktiskt gör/upplever. Hästen (ibland fler än en) utgör teammedlem i behandlingsteamet, och är lika viktig - om inte viktigare än - klienten och  terapeuten. Metoden bygger på att relationella mönster lättare blir synliga i samarbete med hästar. Terapeutens huvuduppmärksamhet är på samspelet mellan hästen och klienten, det som blir synligt och vad det kan betyda för klienten. Den ordlösa,men mycket direkta dialogen mellan hästens hjärta och klientens hjärta är kärnan i terapin, något samtalsterapi har mycket svårt att lyckas med!

Livet är kärlek och kärlek är gott!!! Kärlek till medmänniskor i vår närhet, och kärlek till allt runt omkring oss. Det allra viktigaste är ändå: Kärleken till Dig själv! 

Men det är ju så svårt! Framför allt när det känns som hela världen är emot mig. Vad har jag gjort för ont? Jag försöker ju bara vara hjälpsam! Det verkar faktiskt vara en sammansvärjning mot mig? Känns det igen? Inget fungerar! Trots alla ansträngningar! 

Ibland behöver vi alla bara stanna upp, reflektera över vad jag håller på med egentligen. Vad fungerar, vad fungerar inte? Kanske en komplett omstart behövas. I vilket fall som helst är detta, reflekterande och omstart (liten eller stor), väldigt svårt att klara av på egen hand. I psykoterapi har du någon förstående som hjälper dig att hitta rätt i dig själv. Tankar, ord, idéer och uppfattningar prövas, stöts och blöts. Psykoterapi kan liknas med att du låter dina erfarenheter lyfta dig till nya nivåer, likt en trappa där varje jobbig episod blir till en tegelsten som du lägger på nästa tegelsten osv. Tillslut har du lärt dig så mycket att din trappa fört dig högst upp på din prispall!

"Gunneli är en människa som ger det där lilla extra. Någon som bryr sig och stöttar när livet är som tyngst. Det gör stor skillnad! I synnerhet när det är så svårt att hitta rätt i vården som det är idag."

  
 

Då kropp, sinne och beteende är intimt sammanlänkat arbetar vi mycket genom kroppen. Upplägget är alltid individuellt beroende på behoven som visar sig. I ett nära samarbete där samtal kombineras med olika kroppsterapier som t ex andningsträning, yogarörelser, fri dans eller helt egna rörelser. Musik och färger att kladda eller måla med kan göra det lättare att röra sig. Att använda kroppen hjälper oss att hitta vår ”diamant”/vårt ursprungliga jag längst in. Kroppsrörelser öppnar upp blockeringar och kommer åt cellminnen. Genom kroppen är det också lättare att lära in ny förståelse, tillit och säkerhet till den egna kraften.

Sorgbearbetning är en annan viktig metod vi ofta använder oss av. Ett effektivt sätt att genom bl. a. skrivande bearbeta de relationer som avslutats abrupt eller på ett oönskat sätt. De relationer du kanske tvingats in i, som verkligen gjort dig till ett offer (kanske t o m brottsoffer?). De brev som skrivs (men inte skickas!) fungerar likt en sotarborste inom dig! Du känner på alla känslor som hänger ihop med respektive person, och kan sen efter ytterligare bearbetning - kliva vidare – friare!

En lika viktig metod är "Internal Family System" där alla de olika, ofta stridande delar av dig/delpersonligheter inom en och samma människa får en röst, form och möjlighet att ta plats, för att så småningom komma att samarbeta med varandra i harmoni och kärlek. Kombineras med fördel med målning! 

Platsen för behandlingsgården är omgiven av lugn natur och djur med en klar intention att där djuren kan göra nytta i terapin och/eller jorden/växterna där ska de också ingå och användas! En djup problematik kan ofta behöva den ordlösa ”förlossningen” som just djur och fingrarna i jorden innebär.

”Ingen kan älska dig innan du älskar dig själv” – hur många gånger har du inte fått höra det. När du hittat din ”diamant” och börjat lära känna dig själv är det betydligt lättare att älska just den du är! Och då blir du också som en magnet som drar andra till dig! Så i viss mån kanske det gamla uttrycket ändå stämmer?? 

Att i förväg tala om hur lång terapi just du kommer att behöva är egentligen omöjligt. En korttidsterapi är alltid tidsbestämd, se IPT/A, men åstadkommer då också lösning på bara den delen som behandlingen fokuseras på. En djupare terapi däremot, som kanske går in på existensiella frågor, kan ta mycket lång tid. Avgörande faktorer är hur mycket det finns att bearbeta samt hur fokuserad på bearbetning du som genomgår terapin är. Vi ses vanligtvis 45 min/vecka (det går också att avtala om dubbla sessioner eller en intensiv helg vid behov). Livet består ju av så mycket tid förutom dessa minuter/timmar som vi bearbetar tillsammans. Verktyg att använda för bearbetning på egen hand delas alltid ut, men sen är det upp till dig vad du gör av det hela! 

Gunneli erbjuder en stor öppenhet och förståelse inför alla ämnen, kulturer och läggningar. Framför allt där det ofta annars är tabu - det kan vara det sexuella livet t ex eller uppdelningen i västerländskmedicin och alternativmedicin. Vår gemensamma strävan är att få dig så hel som det bara går. De metoder du är lockad av eller känner dig dragen till är då oftast de du behöver, även om vetenskapens förklaringar inte ännu har hängt med på det området. En hel människa i balans, harmoni och välmående är vårt mål!

Detta kan belysas med en välkänd läkare, psykolog o forskares ord, Carl Gustav Jung:

”Om ditt liv inte har tre dimensioner, om du inte lever i kroppen, om du lever på det två dimensionella planet i pappersvärlden som är platt och tryckt, som om du bara levde din biografi, då har du inte förstått någonting. Du ser inte den arketypiska världen, utan lever som en pressad blomma mellan sidorna i en bok, endast som ett minne av dig själv.”

Eller som Ambres tretusenåriga kunskap uttrycker det:

"Meningen med livet är att människan någon gång ska vända sig inåt, mot sig själv och höra på den finstämda rösten som talar till den, som säger: 

För att känna mig själv måste jag söka mitt upphov. Varifrån kom jag egentligen? Vem skapade mitt medvetande som är så subjektivt och som så starkt utestänger den stilla inre rösten? Hur skapades fruktan inom mig? När jag väl genomskådat hur fruktan kom till mig, då kan jag också lämna den bakom mig. 

- Det gäller att se sig själv. 
- Det gäller att uppleva sig själv. 
- Det gäller att finna sin innersta, sanna natur. Och den är kärlek. Och när jag väl finner den då förstår jag varför jag befinner mig i denna värld, allt blir en självklarhet. 

Kroppen uttrycker människan, men människan är inte kropp. Kroppen är inte jaget, utan jaget har vi bundit till vår kropp. Vår kropp är det medel vi har att arbeta med!"