Gårdsbutik och Permakultur

Hjärtat - Hjärtegårdens Naturliga Vitaminer säljer det som odlas gården - och mer därtill

Att allt ingår i ett flöde är lika centralt inom permakulturen som naturens cykliska förlopp är inom Schamanismen. I odling som följer årets skiftningar och naturliga årstidsförändringar ter det sig helt självklart. Lika självklart är det att allt det som växer och produceras här Hjärtegården behöver ett naturligt utlopp för att fler människor som också önskar leva hälsosamt och rikt vitaminer och nyttigheter. Alltså öppnar vi en Gårdsbutik!

Genom gårdsbutiken Hjärtat når vi ut till fler med den mat och de produkter som vi själva litar på och använder i vår egen och djurens vardag. Det handlar alltså främst om människomat, det som växer i vår trädgård och växthus, men också det vi köper in i form av torra varor som ris, nötter, torkade produkter och annorlunda mjöler. Vi säljer också den, vi anser vara, bästa hundmaten - Fodax, färskfrusen och icke upphettad med mycket lite spannmål. Även mineraler och andra viktiga fodertillskott till hästarna finns med i vår butik, och sist men inte minst väldoftande, ekologiska och handgjorda tvålar liksom rengöringsmedel. 

Välkommen hit på en titt! Vi håller öppet så snart vi är hemma, generellt 9-20 varje dag. Vill du vara säker på att hitta oss här slå en signal eller skicka ett sms innan du kommer: Gunneli 0707874860, John 0736561292. Skulle vi inte vara hemma när du kommer så kan vi kanske ordna så du får det du vill ha i alla fall! Bor du långt bort kan vi också posta det du önskar (webshop kommer inom kort), men ej fryst hundmat!

 

Permakultur är det vi främst följer i odlandet av grönsaker och örter. Permakultur som koncept kan bli hur stort som helst, eller litet som du önskar det.

-gården följer vi permakulturens grundprinciper i så stor utsträckning vi kan (principerna påtalas inom parentes) . Det hjälper oss att leva ett cykliskt liv i samklang med natur och årstider.

Vi har observerat vad som händer under gården under flera år, vädermässigt mm, och har därefter skapat en design över gårdens kommande utveckling (observera och förändra)

Vi samlar regnvatten för att vattna med. Och snart vindkraft också! (samla och förvara energi)

Vi skapar olika möjligheter till arbeten att sälja på gården som ger oss inkomst (skapa en utkomst)

Våra idéer vi bygger vårt arbete på är grundläggande för vårt välmåendes skull och ska i största möjlig mån utgöra grunden för en fortsatt verksamhet utan input utifrån (fostra till hälsa och resilience/hållbarhet)

Vi odlar vår egen mat i den utsträckning vi kan mycket med hjälp av hästgödsel som blir till näringsrik jord (uppskattar och använder förnyelsebara resurser)

Vi återanvänder mycket gammalt byggnadsmaterial och en hel del av det som annars skulle vara våra egna sopor. (lämnar inga sopor)

Vi går tillbaka till vår design emellanåt och förändrar en del detaljer för att helheten ska fungera bättre (från mönster till detaljer)

Vi har en del av vår verksamhet i nedre delen av vårt bostadshus (integrera i stället för att separera)

Vi tillverkar vårt virke själva  i ett mindre sågverk drivet av en vanlig motorsåg (små och långsamma lösningar)

Vi ser nytta och njutning i att plantera enligt både skogsträdgårdsmetod och i ett växthus. Vi använder olika sorters jordförbättrare/gödning, både kompost, hästgödsel, halm, löv, urin och nässlevatten (använd och uppskatta skillnader)

Vi uppskattar att plantera längs kanterna i odlingsbäddarna och längs staketet (använd kanter och marginaler)

Den gamla veboden som tömdes för att bli hönshus passade plötsligt allra bäst till att användas som hästarnas lösdrift! (använd och svara upp till förändring med ett kreativt sinne)

Dessa är permakulturens  12 principer presenterade på ett enkelt och förståeligt sätt. Vi gillar att vara enkla här! Då finns det både energi och lust över till annat!

 

Gunneli har gått Hushållningssällskapets utbildning Grön Arena, vilket ger Certifiering i kunskap om grönt entreprenörskap gällande utbildning  och daglig verksamhet på gården.

  -gården har Du/Ni möjlighet att bara få vara, i lugn och ro nära natur och djur. En helg eller en vecka. Om så önskas går det även att skräddarsy ett litet program med lätt yoga där Du kan lära Dig hur andningen kan påverka både tankar, kropp och känsla. Yogan hjälper Dig att balansera kropp och själ tillbaka till ett. Naturen och yogan är raka motsatsen till storstadens effektivitetsstress.

 

  
 
Då Du ger Dig själv fokus och återhämtning triggas kroppens inbyggda lugn och ro respons, så att hjärnan kan vila och göra ett bra jobb. Din kropp jobbar då lättare, och Ditt känsloliv kan uppleva balans - trots utmaningar och stress. Med andning, ökat fokus och avslappning kommer du långt. Allt som krävs är motivation att prova, och för bästa effekt även fortsätta med det hemma.