Fysioterapi

Följande sjukgymnastiska /fysioterapeutiska behandlingar ges på ViGör Rehab i Arboga, men också på -gården:

-Akupunktur tunna, tunna nålar som sticks genom huden för smärtlindring, avslappning eller balansering av kroppens eget återhämtnings system. 

-Ergonomiska genomgångar hjälper dig att hitta en bra sitt/arbetsställning så du slipper få ont. Exempel på behövliga hjälpmedel liksom upplägget av en arbetsdag för att vara befrämjande för hälsa ges också.

-Infrabastu-behandling är en djupverkande värmebehandling framför allt för de med smärtsamma leder eller annan djup smärta. Det osynliga infraröda ljuset värmer upp dig inifrån och ut. Luften är alltså inte lika het som en vanlig bastu, max 65 grader, däremot helt torr. Utrensningen genom ordentlig svettning är samtidigt mer påtaglig än i den vanliga bastu.

-Massage är en, enligt de flesta, skön och uppskattad form av smärtlindring/hjälp till avslappning av musklerna.

-TENS, Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering är en effektiv smärtlindring med hjälp av elektiska impulser som överförs till huden via elektroder som fästs på de delar där du har ont.

-Psykosomatisk sjukgymnastik där kropp och själ undersöks och behandlas som en helhet. 

-Rörelseterapi innebär allt som sätter fart på eller samlar Din energi - beroende på vad Du behöver. Gärna frigörande dans, yoga eller qi gong. 

-Stresshantering i både förebyggande och behandlande syfte för att ta tillvara på hela Din potenial i vardagen utan att Den gör dig sjuk. Det handlar både om fokusering, prioritering och struktur. Vi följer "Livscirkeln" - en balansering av kost-motion-arbete-vila-nöje. 

  

Behandlingarna kombineras med fördel med varandra och/eller terapeutiska samtal! 

(se psykoterapi