Permakultur

 

Permakultur kan vara hur stort som helst, eller litet som du önskar det.

 På -gården följer vi permakulturens principer i så stor utsträckning vi kan (principerna återkommer inom parentes) .

Vi har observerat vad som händer under gården under flera år, vädermässigt mm, och har därefter skapat en design över gårdens kommande utveckling (observera och förändra)

Vi samlar regnvatten för att vattna med. Och snart vindkraft också! (samla och förvara energi)

Vi skapar olika möjligheter till arbeten att sälja på gården som ger oss inkomst (skapa en utkomst)

Våra idéer vi bygger vårt arbete på är grundläggande för vårt välmåendes skull och ska i största möjlig mån utgöra grunden för en fortsatt verksamhet utan input utifrån (fostra till hälsa och resilience/hållbarhet)

Vi odlar vår egen mat i den utsträckning vi kan mycket med hjälp av hästgödsel som blir till näringsrik jord (uppskattar och använder förnyelsebara resurser)

Vi återanvänder mycket gammalt byggnadsmaterial och en hel del av det som annars skulle vara våra egna sopor. (lämna inga sopor)

Vi går tillbaka till vår design emellanåt och förändrar en del detaljer för att helheten ska fungera bättre (från mönster till detaljer)

Vi har en del av vår verksamhet i nedre delen av vårt bostadshus (integrera i stället för att separera)

Vi tillverkar vårt virke själva  i ett mindre sågverk drivet av en vanlig motorsåg (små och långsamma lösningar)

Vi ser nytta och njutning i att plantera enligt både skogsträdgårdsmetod och i ett växthus. Vi använder olika sorters jordförbättrare/gödning, både kompost, hästgödsel, halm, löv, urin och nässlevatten (använd och uppskatta skillnader)

Vi uppskattar att plantera längs kanterna i odlingsbäddarna och längs staketet (använd kanter och marginaler)

Den gamla veboden som tömdes för att bli hönshus passade plötsligt allra bäst till att användas som hästarnas lösdrift! (använd och svara upp till förändring med ett kreativt sinne)

Dessa är permakulturens  12 principer presenterade på ett enkelt och förståeligt sätt. Vi gillar att vara enkla här! Då finns det både energi och lust över till annat!

 

Gunneli har gått Hushållningssällskapets utbildning Grön Arena, vilket ger Certifiering i kunskap om grönt entreprenörskap gällande utbildning  och daglig verksamhet på gården.

  -gården har Du/Ni möjlighet att bara få vara, i lugn och ro nära natur och djur. En helg eller en vecka. Om så önskas går det även att skräddarsy ett litet program med lätt yoga där Du kan lära Dig hur andningen kan påverka både tankar, kropp och känsla. Yogan hjälper Dig att balansera kropp och själ tillbaka till ett. Naturen och yogan är raka motsatsen till storstadens effektivitetsstress.

 

  
 
Då Du ger Dig själv fokus och återhämtning triggas kroppens inbyggda lugn och ro respons, så att hjärnan kan vila och göra ett bra jobb. Din kropp jobbar då lättare, och Ditt känsloliv kan uppleva balans - trots utmaningar och stress. Med andning, ökat fokus och avslappning kommer du långt. Allt som krävs är motivation att prova, och för bästa effekt även fortsätta med det hemma.