INSTÄLLT!!! Det är Kärlek och Halva Mänskligheten

 Konserten på Hjärtegården INSTÄLLD pga allvarlig sjukdom